Fókuszban a

Pályázatok

Debrecen

Állattartó telepek korszerűsítéseFókuszpályázat

2020-09-07 09:12:48
A támogatási kérelmeket legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akiknek előző éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattaró telepek korszerűsítése támogatható, az alábbi tevékenységekkel:

- az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése

- állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A fentiek mellett támogatható továbbá:

- energiafelhasználás csökkentése, erőforrás-hatékonyság javítása

- megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

- telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, anyagmozgatáshoz, vagyonvédelemhez kapcsolódó fejlesztések

- telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti

- feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása

- istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése

- szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

- takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzése

- állathigiénia biztosításához szükséges gépekállati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- baromfi- és sertéstartó telepek esetében minimum 100 millió Ft 

- szarvasmarhatartó telepek esetében minimum 50 millió Ft

- egyéb állattartó telepek esetében minimum 5 millió Ft

Az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft támogatás igényelhető.

A támogatás intenzitása a közép-magyarországi régióban 40%, azon kívül 50%.

A pályázatokat két szakaszban lehet benyújtani:

  1. szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.
  2. szakasz: 2021. január 4. -2021. február 1.